Kolofon

Onlineudstillingen “Tøj på kroppen” er produceret af Museum Østjylland med støtte fra projektet ”TRÅD” under Kulturregion Østjysk Vækstbånd og Kulturministeriet.

Copyright:
“Tøj på kroppen” må kun citeres i ikke-kommerciel sammenhæng og kun med kildeangivelse.

Faglig redaktion og tilrettelæggelse:
Hanne Schaumburg Sørensen

Grafisk design, webprogrammering:
Museum Østjylland, Mark Cowper Dyer

Fotocopyright:
Museum Østjylland
Randers Stadsarkiv

Hvor intet andet er nævnt, stammer genstande og fotos fra Museum Østjyllands og Randers Stadsarkivs samlinger.