Litteratur

Andersen, Ellen: Folkedragter i Randers Amt. Historisk Aarbog fra Randers Amt 1956.

Andersen, Ellen: Danske Bønders Klædedragt. Carit Andersens Forlag 1960.

Andersen, Ellen: Moden 1790-1840. Danske dragter. Nationalmuseet og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1986. 

Andersen, Ellen: Moden i 1700-årene. Nationalmuseet 1977.

Bech, Viben: Historien om Moden. Tønder 1994.

Bech, Viben: Moden 1840-1890. Danske dragter. Nationalmuseet og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1989.

Broby-Johansen. R.: Krop og klær. Klædedragtens kunsthistorie. Gyldendal 1985. 3 udgave. 

Cock-Clausen, Ingeborg: Moden 1890-1920. Danske dragter. Nationalmuseet og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1986. København 1994.

Fukai, Akiko (red.): Fashion. The collection of the Kyoto Costume Institute. A History from the 18th to the 20th Century. Bind 1 og 2. Taschen 2002.

Hansen, Henny Harald: Klædedragtens kavalkade. Politikkens Forlag 1954.

Johnsen, Lise: Da moden gik amok. En tøj-krønike fra 1960’erne og -70’erne. Borgen 1983.

Kildegaard, Bjarne: Klædt på til tiden. Tiderne Skifter 1993.

Sørensen, Hanne Schaumburg og Næsborg, Dorte Reese: Alle tiders gevandter. Kulturhistorisk Museum Randers. Udstillingskatalog nr. 1, 2000.

Sørensen, Hanne Schaumburg: Dåbsdragten – et symbol på optagelse i det kristne og sociale fællesskab. Kulturhistorisk Museum Randers årbog 2000.

Sørensen, Hanne Schaumburg: Kærlighed. Kulturhistorisk Museum Randers. Udstillingskatalog nr. 5, 2008.

Wilson, Elizabeth: Klædt i drømme. Om moden. Tiderne Skifter 1987.

Links

Dragt- og tekstilnetværk: dragt.dk

Nationalmuseet: natmus.dk